CHO NHỮNG AI CÒN LO SỢ HAY THẮC MẮC VỀ BOOTROM

 Mạng bootrom là gì?

Trước khi quý khách cần triển khai mạng bootrom thì cần hiểu bootrom là gì.
Diskless hay Bootrom, thực  sự  là một mạng mà máy tính không cần dùng  ổ  cứng cho tất cả  các máy trạm. tất cả  boot từ  server thông qua mạng. mạng này đươc gọi là diskless network và những máy trạm đươc  gọi là Diskless Workstations.
Một mạng diskless đươc thiết kế  để  giảm chi phí máy trạm, mặt khác nhằm tạo thuận lợi cho việc sửa chữa bảo trì. Cần phải nghĩ xem, nếu các máy trạm sử  dụng phần mềm và hệ  điều hành từ  máy chủ,  máy chủ  có  hệ  thông quản lý và bảo trì, nâng cấp phần mềm chỉ  cần hoàn thành trên máy chủ.
Ưu điểm nổi bật của mạng diskless là tiết kiệm chi phí, dễ  quản lý, bảo trì dễ dàng, an ninh và ổn định.

Mạng bootrom có những ưu nhược điểm gì?

Mạng bootrom có những điểm rất thuận:
  • Tiết kiệm chi phí: quý khách tiết kiệm được chi phi mua ổ cứng hãy tưởng tượng hệ thống bạn có 30 máy tính bạn cần 30 ổ cứng với giá thành hiện nay mỗi ổ khoảng 1.000.000 bạn tiết kiệm được gần 30 triệu đồng.
  • Không lo virus không cần đóng băng an toàn tuyệt đối
  • Có thể sử dụng nhiều hệ điều hành bạn chỉ cần khởi động lại máy là dễ dàng chuyển sang hệ điều hành khác.
  • Cập nhật game một cách nhanh chóng dễ dàng, với mạng thường bạn có 30 máy bạn cần update game 30 máy thì với bootrom điều này đơn giả bạn có thể để update game tự động hoặc bạn chỉ cần cập nhận game cho 1 máy.
  • Cài đặt nhanh chóng: Bạn chỉ mất 1 ngày cài đặt thay vì mất vài ngày.
với những ưu điểm như thế nhưng bootrom cũng có nhược điểm của nó:
  • Yêu cầu hệ thống mạng phải là 1gb.
  • Tốn thêm 1 server để lưu trữ dữ liệu.
  • Nếu server gặp vấn đề cả giàn máy của bạn cũng không thể hoạt động được.